Herlezen Linguae
Association Linguae

Herlezen · eenvoudig · grondig

Het Vertaalbureau Linguae biedt naast Vertaaldiensten twee modellen voor het herlezen van documenten die al vertaald zijn:

Eenvoudig herlezen en corrigeren
Dit is het herlezen van de vertaling (doeltaal) uitsluitend op spelling, grammatica en syntaxis met het corrigeren van de fouten die op dit niveau zichtbaar zijn.

Het eenvoudige herlezen wordt uitgevoerd door een professionele herlezer met meerjarige ervaring op het terrein van vertalen en herlezen, een specialist in de doeltaal.

Onze tarieven voor eenvoudig herlezen worden berekend aan de hand van het aantal woorden in de doeltaal. Op verzoek leveren wij u een gratis prijsopgave.

Grondig herlezen en corrigeren (revisie)
Naast de eenvoudige controle op spelling, grammatica en syntaxis, bevat de revisie de controle op de volledigheid van de vertaling vergeleken met de brontekst (in de originele taal). Ook wordt de vertaling gecontroleerd en gecorrigeerd aan de hand van de inhoud van de originele tekst en op alle misinterpretaties, verkeerd taalgebruik of andere fouten (terminologie, stijl, semantiek, etc.) die de vertaling kunnen zijn binnengeslopen.

De revisie wordt uitgevoerd door professionele reviseurs, experts in de brontaal en in de doeltaal.

Het tarief voor de revisie wordt berekend aan de hand van het aantal uren dat nodig is voor de revisie.

Vergeet bij uw verzoek om een prijsopgave voor een revisie niet om de brontaal van de vertaling bij te voegen.

In beide gevallen zal voor herlezen en voor revisie van zeer specialistische teksten (technisch, juridisch, etc.) het inschakelen van een herlezer of reviseur nodig zijn die gespecialiseerd is in het betreffende vakgebied.

Kan herlezing of revisie een "vertaling" door een computerprogramma corrigeren?
Nee. Hoewel deze “vertaalprogramma’s” de laatste jaren steeds beter geworden zijn, leveren ze geen goede “vertalingen”; deze kunnen slechts als richtinggever gebruikt worden!
Ervaring leert dat in dit geval de kosten voor herlezing of revisie altijd hoger uitvallen dan de kosten voor een vertaling die direct door een menselijke professionele vertaler gedaan zou zijn.

Hetzelfde geldt voor "vertalingen" die gedaan worden door personen die niet een professionele vertaler zijn en/of die niet naar hun eigen moedertaal vertalen.

In beide gevallen zijn professionals slechts dan duur, als men ze niet inschakelt!

           

© Association Linguae 2006-2021. Alle rechten voorbehouden.
Wettelijke mededeling (fr)