Professionele vertalers Linguae
Association Linguae

Professionele vertalers · doeltreffende lokalisatie

De Vertaaldiensten van Linguae worden uitgevoerd door professionele vertalers die volledig tweetalig zijn. Zij vertalen uitsluitend naar hun moedertaal en beheersen de taal van de brontekst net zo goed als hun eigen taal.

Hun onweerlegbare kundigheid hebben zij in de loop van jaren ervaring laten zien bij zeer uiteenlopende vertalingen en aanpassingen (lokalisatie).

De professionele vertalers van het Vertaalbureau Linguae onderscheiden zich door hun taalkundige expertise (in doel- en brontaal!) en door hun kennis van de cultuur, de mentaliteit en de gewoontes van de betreffende landen en regio’s.

Ook zijn ze in staat om buiten het geschreven woord in elk opzicht te begrijpen wat de bedoeling van uw tekst is (dubbele betekenis, onuitgesproken of tussen de regels geschreven boodschappen, woordspelingen etc.). Zij zijn in staat om de oorspronkelijke redactionele inhoud opnieuw weer te geven in de doeltaal.

Het zijn deze vaardigheden die zorgen voor de doeltreffende lokalisatie van uw documenten naar de doelgroepen van uw produkten en diensten!

Een vertaling is geslaagd als hij niets heeft van een vertaling!

Bent u een professionele vertaler en in het bezit van kwaliteiten op een specifiek vertaalkundig terrein? Herkent u zich in onze filosofie over het goed afleveren van werk?
Stuur ons uw CV en geef aan naar welk soort vertaling uw speciale interesse uitgaat: klik hier.

           

© Association Linguae 2006-2021. Alle rechten voorbehouden.
Wettelijke mededeling (fr)